^ Back to Top

 

 

Picture

Stat

Uživatelé
1
Články
38

Broušení kovů

 

Broušení je metoda třískového obrábění rovinných nebo válcových ploch, určená k dosažení finální přesnosti obrobku a vysoké jakosti broušené plochy. V praxi se jedná nejčastěji o broušení nástrojů a o obrábění strojírenských dílců a součástek s vysokými nároky na přesnost a kvalitu povrchu. U broušení na plocho i na kulato dosahujeme standartně přesnosti +/- 0,01 mm.

 

Broušení na plocho
Broušení na plochoNa dvou nástrojařských bruskách provádíme broušení rovinných ploch, nástrojů i velmi složitých tvarů a součástí s vysokou přesností. Stroje rovněž umožňují kopírovací broušení či broušení tvarů v průmětu.

 

Broušení na kulato
Broušení povrchů do průměru 400 mm a délky 1000 mm,
děr do průměru 300 mm a délky 250 mm.